Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv ATVN, free xu, lượng...

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Hỏi đáp johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 3167
  Xin hướng dẫn mod phân trang trong bài viết johcms
1 2 >>
VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 13:19)
Như tit ạ ai biết hướng dẫn với

Bài viết liên quan:

xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 14:28)
Đang tìm người yêu
cái này thì phiên bản nào cũng có rồi nha bạn, thử vào cá nhân, cài đặt hệ thống, Xuất hiện 10 dòng trên mỗi trang là 10 bài /1 trang đó hi

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 14:31)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 14:28)
cái này thì phiên bản nào cũng có rồi nha bạn, thử vào cá nhân, cài đặt hệ thống, Xuất hiện 10 dòng trên mỗi trang là 10 bài /1 trang đó hi
Ýh mình là mod phân trang ký tự trong bài viết ý bạn như kiểu blog ý
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 14:31)
Đang tìm người yêu
hướng dẫn cho bạn đây nhé Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 14:36)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 14:31)
hướng dẫn cho bạn đây nhé Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!
Cái này mình đọc qua rồi nhưng mà mình vào tìm trả thấy chỗ nào giống ý tìm đi tìm lại k thấy giống gì cả
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 14:48)
Đang tìm người yêu
bạn tìm dòng này thử nhé, chủ yếu tự nghiên cứu, vì ver này sẽ khác ver của ban hi tìm dòng:
 1. $text = functions::checkout($text, 1, 1);

hoặc tìm:
 1. echo $text;

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 14:51)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 14:48)
bạn tìm dòng này thử nhé, chủ yếu tự nghiên cứu, vì ver này sẽ khác ver của ban hi tìm dòng:
 1. $text = functions::checkout($text, 1, 1);

hoặc tìm:
 1. echo $text;
Cái này là đoạn bắt đầu à bạn.?
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 14:58)
Đang tìm người yêu
không hẳn ở đầu đâu, phân trang như vậy là nội dung bài viết, nó ở mục
 1. case 't':

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 15:20)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 14:58)
không hẳn ở đầu đâu, phân trang như vậy là nội dung bài viết, nó ở mục
 1. case 't':
ban xem dup no o cho nao nhi minh tim tu nay gio k thay
 1. <?php
 2.  
 3. ////////////////////////////////////////////////////////////
 4. // bài viết //
 5. ////////////////////////////////////////////////////////////
 6. $text = $res['text'];
 7. $text = functions::checkout($text, 1, 1);
 8. if ($set_user['smileys']) {
 9. $text = functions::smileys($text, $res['rights'] ? 1 : 0);
 10. $checkthank = mysql_query('SELECT COUNT(*) FROM `forum_thank` WHERE `userthank` = "' . $user_id . '" and `topic` = "' . $res['id'] . '" and `user` = "' . $res['user_id'] . '"');
 11. $thankcheck = mysql_result($checkthank, 0);
 12. if($thankcheck < 1 && $user_id != $res['user_id']) {
 13. $text = preg_replace('#\[thank\](.*?)\[/thank\]#si', '<div class="list4">Nội dung ẩn</div><div class="rmenu">Bạn vui lòng cảm ơn bài viết này mới được xem nội dung ẩn</div>', $text);
 14. } else {
 15. $text = preg_replace('#\[thank\](.*?)\[/thank\]#si', '\1', $text);
 16. }
 17. }
 18.  
 19. echo $text;
 20. // Thống kê cảm ơn
 21. $thank = array();
 22. $demthank = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum_thank` WHERE `topic`='" . $res["id"] . "'"), 0);
 23. if ($demthank > 0) {
 24. echo '</br><div class="like" style="font-size: x-small; padding: 2px 2px; margin-top: 2px">';
 25. $get = mysql_query("SELECT * from `forum_thank` WHERE `topic` = '" . $res['id'] . "'");
 26. while ($data = mysql_fetch_array($get)) {
 27. $dentv = mysql_fetch_array(mysql_query('SELECT * FROM `users` WHERE `id` = "' . $data['userthank'] . '"'));
 28. $thank[] = '<a href="' . $home . '/users/' . $dentv['name'] . '" title="' . $dentv['name'] . ' đã cảm ơn bài viết">' . $dentv['name'] . '</a>';
 29. $userthank = '<a href="' . $home . '/users/' . $dentv['name'] . '" title="' . $dentv['name'] . ' đã cảm ơn bài viết">' . $dentv['name'] . '</a>';
 30. }
 31. if ($demthank < 2)
 32. echo '' . $userthank . ' đã thích bài này.</div>';
 33. if ($demthank >= 2)
 34. echo '' . $userthank . ' và <a href="' . $home . '/forum/index.php?act=wholike&id=' . $res['id'] . '">' . ($demthank - 1) . ' người khác</a> đã thích bài này.</div>';
 35. }
 36. // Если пост редактировался, показываем кем и когда
 37. if ($res['kedit']) {
 38. echo '<br /><span class="gray"><small>' . $lng_forum['edited'] . ' <b>' . $res['edit'] . '</b> (' . functions::display_date($res['tedit']) . ') <b>[' . $res['kedit'] . ']</b></small></span>';
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 15:28)
Đang tìm người yêu
bạn tìm với từ khóa:
 1. $res['kedit']

hàm if cuối cùng hi

__________
Tin học như cơm bình dân

xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 15:29)
Đang tìm người yêu
bạn nên sao lưu trước khi làm nhé, hi, tại khác ver

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 15:37)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 15:28)
bạn tìm với từ khóa:
 1. $res['kedit']

hàm if cuối cùng hi
xoa tu cho nao vay ban
VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 15:39)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 15:29)
bạn nên sao lưu trước khi làm nhé, hi, tại khác ver
minh sao truoc roi ma tim duoc lam ntn nua ban
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 15:47)
Đang tìm người yêu
theo tớ đoán nhé, xem hướng dẫn thì từ đầu là:
 1. $text = $res['text'];

và cuối cùng là:
 1. if ($res['kedit']) {

bạn thử thay như vậy xem sao? bạn cứ test nhé

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 15:58)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 15:47)
theo tớ đoán nhé, xem hướng dẫn thì từ đầu là:
 1. $text = $res['text'];

và cuối cùng là:
 1. if ($res['kedit']) {

bạn thử thay như vậy xem sao? bạn cứ test nhé
no lai cắt mất k phân trantg bạn ạ đây này Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 16:06)
Đang tìm người yêu
bị lỗi, wap bạn sao không bật thông báo lỗi lên, sao biết sai chỗ nào mà sửa, hi, mình nghĩ thiếu function thai() bạn xem kĩ hướng dẫn nha

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 16:10)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 16:06)
bị lỗi, wap bạn sao không bật thông báo lỗi lên, sao biết sai chỗ nào mà sửa, hi, mình nghĩ thiếu function thai() bạn xem kĩ hướng dẫn nha
à đungs rồi mà function - thai fix ntn nhi9r mình mới học bạn hướng dẫn với
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 16:17)
Đang tìm người yêu
bạn đọc lại hướng dẫn thật kĩ là có mà

__________
Tin học như cơm bình dân

VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 16:25)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 16:17)
bạn đọc lại hướng dẫn thật kĩ là có mà
K có hd tạo fonction bạn ạ
VipPrao95 VipPrao95 [Off] [#] (29.12.2015 / 16:58)
xchieclax Đã viết Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! (29.12.2015 / 16:17)
bạn đọc lại hướng dẫn thật kĩ là có mà
Mà func là gj thế b func phân trang nó đặt ở đâu vậy
  Tổng số: 22
1 2 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 3